Звернення адвоката Надіч Нонни Дидронівни

Шановні колеги, до Ради адвокатів Миколаївської області надійшло звернення адвоката Надіч Нонни Дидронівни.

Наводимо текст звернення в повному обсязі:

ЗВЕРНЕННЯ   АДВОКАТА НАДІЧ Н.Д.

.           З метою припинення порушення прав та гарантій адвокатів, рахую що Раді адвокатів Миколаївської області буде за доцільно розглянути у невідкладному порядку моє звернення, поставити на обговорення усі важливі питання, зазначені в даному зверненні та прийняти відповідні рішення.

Питання до розгляду:

  1. Керівному складу органу адвокатського самоврядування (Ради адвокатів Миколаївської області) приділити увагу щодо інформування адвокатів Миколаївської області з будь-яких питань, які прямо чи опосередковано, пов’язані з адвокатами Миколаївської області.

Інформування адвокатів Миколаївської області здійснювати не лише за допомогою оголошень в пресі та розміщення на офіційному сайті НААУ, Ради адвокатів Миколаївської області, а ще й шляхом відправлення повідомлень на електронні скриньки адвокатів.

Залучити в кожному регіоні області для додаткового інформування адвокатів уповноважену (-них) осіб (на громадських засадах).

 

  1. З метою відкритості та прозорості роботи Ради адвокатів Миколаївської області на офіційному сайті Ради адвокатів Миколаївської області розміщувати рішення Ради (за виключенням рішень та/або відомостей, які містять інформацію з обмеженим доступом).

 

  1. Звернути увагу адвокатів Миколаївської області на необхідність слідування високим етичним стандартам поведінки адвоката, в т.ч. але не виключно під час виконання своєї професійної діяльності, виконання обов’язків покладених на нього, як представника (члена) органу адвокатського самоврядування, спілкуванні з колегами, спілкуванні з третіми особами тощо.

Довести до усіх адвокатів Миколаївської області про недопустимість поведінки, якою адвокат відкрито (в присутності більше 2-ох осіб) дозволяє собі проявляти неповагу (діями, висловами, іншими вчинками) до своїх колег.

У випадку виникнення таких ситуацій, випадки мають розглядатись як порушення (проступок), за яким слідує відповідальність.

Переконана, що розгляд вказаних питань та прийняті рішення радою адвокатів Миколаївської області будуть слугувати лише на користь усіх адвокатів Миколаївської області.