Складання кваліфікаційного іспиту

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, ознайомитися з яким можна нижче.

Рішенням № 25 від 17 грудня 2012 року Рада адвокатів України встановила плату за складення кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

1. Обрати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем проживання;

2. Скласти в довільній формі заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;

3. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до відповідної КДКА, зокрема, перелік документів необхідних для складення кваліфікаційного іспиту доступний за посиланням;

4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту за наступними реквізитами:

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
IBAN №UA873006140000026009500333652
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Код ЄДРПОУ 23400311
Призначення платежу: П.І.Б. платника, 80% від встановленого розміру плати за складання кваліфікаційного іспиту.
5272,80 грн.

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ АТ
IBAN № UA633510050000026008431747900
«УкрСиббанк»
Код ЄДРПОУ 26080214
Призначення платежу: П.І.Б платника, 20% від встановленого розміру плати за складання кваліфікаційного іспиту.
1318.20 грн.

Додатково розміщуємо бланки документів, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту: