Порядок проходження стажування

Стажуванням є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки, особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженим у новій редакції рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2018 року.

У період проходження стажування стажист зобов’язаний прослухати адаптаційний курс в  професію  адвоката у Вищій  школі  адвокатури  Національної  асоціації  адвокатів України. Вища школа адвокатури забезпечує проходження такого обов’язкового курсу через свій веб-сайт онлайн з використанням сучасних інтернет-технологій.

Якщо Ви успішно склали кваліфікаційний іспит та бажаєте оформити заявку на стажування, оберіть будь ласка область:

Внесок на проходження стажування

Внесок на проходження стажування складає 3 (три) мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. Реквізити для оплати такого внеску на рахунок Ради адвокатів Миколаївської області та Ради адвокатів України наведені в цій статті.

Розмір внеску на проходження стажування встановлюється для реалізації керівником стажування, радою адвокатів регіону та Радою адвокатів України повноважень, визначених Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України і витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, та сплачується стажистом згідно наступного розподілу:

Рада адвокатів Миколаївської області
IBAN № UА593006140000026004500333550
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Код ЄДРПОУ 38524425
призначення платежу: П.І.Б. платника, на забезпечення проходження стажування
3 900,00 грн.

Національна асоціація адвокатів України
IBAN №UA623209840000026009210281016
АТ «ПроКредит Банк»
Код ЄДРПОУ 38488439
призначення платежу: П.І.Б. платника, на забезпечення проходження стажування
1 950,00 грн.

Рада адвокатів Миколаївської області
IBAN № UА593006140000026004500333550
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Код ЄДРПОУ 38524425
призначення платежу: П.І.Б. платника, внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката ( П.І.Б.)
3 250,00 грн.