Членські внески за 2016 рік

ДО ВІДОМА АДВОКАТІВ:

 

  1. Відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — Закон) розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії України та ведення Єдиного реєстру адвокатів України і є однаковим для всіх адвокатів.
  2. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2016 року складає 1378 гривень 00 копійок.
  3. Щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2016 році складає 1378 гривень 00 копійок.
  4. Звільняються від сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокати, діяльність яких зупинена (з відміткою в Єдиному реєстрі адвокатів України).
  5. Згідно рішення конференції адвокатів Миколаївської області від 15.11.2015 року адвокати, які не сплатили вчасно щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

В зв’язку з тим, що, фактично, адвокати почали працювати у 2016 році з 12 січня, термін оплати щорічного внеску продовжено до 1 березня 2016 року.