Програма діяльності Ради адвокатів Миколаївської області 2-го скликання на 2017 – 2022 р.

Мета – сприяти належному здійсненню професійних обов’язків кожним адвокатом Миколаївської  області, шляхом забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав і створення умов для професійного розвитку кожного.

ПРИНЦИПИ :
— прозорість, демократичність, гласність
— відкритість та публічність
— незалежність і самоврядність
— підтримання ініціативи

Напрямки діяльності

1. Вдосконалення комунікації між адвокатами і органами адвокатського самоврядування:

— модернізація веб-сайту Ради адвокатів Миколаївської області та забезпечення систематичного висвітлення на ньому інформації   про діяльність Ради адвокатів Миколаївської області;
— налагодження зв’язку та постійного діалогу з адвокатами щодо їх професійної діяльності;
— утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
— підтримання ініціатив адвокатів щодо створення комітетів у складі Ради адвокатів Миколаївської  області;
— забезпечення систематичного розміщення на веб-сайті Ради адвокатів Миколаївської області інформації про  прийняті рішення , оголошення про заходи,   що до підвищення кваліфікації  адвокатів в Україні та закордоном, інформації про  методичні матеріали для адвокатів та іншої актуальної інформації.

2. Підвищення кваліфікації та методичне забезпечення адвокатів:
— впровадження практики проведення для адвокатів практично орієнтованих тематичних заходів підвищення кваліфікації, в т.ч. за участю суддів, прокурорів, слідчих, нотаріусів, судових експертів тощо;
— забезпечення адвокатів методичними матеріалами;

3. Захист прав та відстоювання інтересів адвокатів:

— систематичне наповнення сайту Ради адвокатів  Миколаївської  області нормативно-методичною та контактною інформацією для адвокатів;
— створення комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Миколаївської  області та у його складі груп «оперативного реагування» на порушення прав адвокатів;
— налагодити роботу із ветеранами адвокатури області;

-створення дошки пам’яті  p історії адвокатури Миколаївської області
— надання соціальної підтримки адвокатам, які потребують такої допомоги.

— створення інших профільних комітетів

4. Створення умов для стабільного функціонування органів адвокатського самоврядування:

— забезпечення органів адвокатського самоврядування Миколаївської області приміщенням для потреб адвокатів регіону;

— забезпечення участі Ради адвокатів  Миколаївської області у грантових конкурсах.

5. Поточні напрямки діяльності.

Виконання поточної роботи, серед іншого, передбачатиме:

1) проведення засідань Ради адвокатів Миколаївської  області з метою:
— прийняття присяги адвоката;
— прийняття рішення про включення адвоката до списку адвокатів-керівників стажувань;
— призначення керівника стажування і прийняття рішення про видачу направлення на стажування особи до адвоката;
— оцінювання результатів стажування та прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю чи продовження стажування;
— скликання конференції адвокатів регіону;
— планування поточної роботи та можливостей розвитку;
2) підготовка проектів рішень Ради адвокатів Миколаївської області;
3) опрацювання членами Ради адвокатів Миколаївської області матеріалів з результатами проходження стажування;
4) внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;
5) ведення особових справ адвокатів (в т.ч. зберігання присяг);
6) отримання і зберігання інформації про підвищення кваліфікації, видача сертифікатів;

7) отримання повідомлень, заяв, скарг і запитів, підготовка відповідей;
8) виготовлення і надання витягів з Єдиного реєстру адвокатів України;
9) надання копій присяги адвокату;
10) замовлення, виготовлення і видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката, ордерних книжок;
11) інформування адвокатів про збори і конференції та питання, що вносяться на них;
12) реєстрація учасників конференцій і зборів, заходів підвищення кваліфікації;
13) отримання повідомлень про затримання адвоката або застосування запобіжного заходу
14) отримання повідомлень від органів та осіб про заплановане проведення відносно адвоката слідчих дій чи застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
15) присутність представника Ради адвокатів Миколаївської  області під час слідчих дій відносно адвоката чи застосування запобіжного заходу.