Підвищення професійного рівня

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.

На реалізацію Закону 14 лютого 2019 року рішенням Ради адвокатів України № 20 було ухвалено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (в новій редакції згідно рішення Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року No 111), в якому зазначено, що загальна організація  процесу  підвищення  кваліфікації  адвокатів  в Україні  здійснюється Радою  адвокатів  України та  реалізується Національною асоціацією  адвокатів  України, радами  адвокатів регіонів,  Вищою  школою  адвокатури  Національної  асоціації адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів та  сторонніми  операторами  підвищення  кваліфікації адвокатів, що акредитовані адміністратором підвищення кваліфікації адвокатів.

Підвищення кваліфікації адвокатів  в  Україні  здійснюється  у відповідності  до  Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України   операторами  підвищення кваліфікації адвокатів за адміністрування підвищення кваліфікації  адвокатів адміністратором. Адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є Вища школа адвокатури НААУ.